Mål og størrelser

  

VIKTIG INFORMASJON                                              

       HALSBÅND  

Vi ber om at du måler halsomkretsen direkte på hunden for å oppnå et mest mulig nøyaktig mål.

For optimal tilpasning til hunden, trenger vi eksakte mål. Plasser målebåndet midt på hundens hals. Det er viktig at du ikke måler for langt opp mot ørene, eller ned mot skuldrene. Hvis hunden har ekstra hudfolder i området, skal du forsøke å plassere målebåndet i underkant av disse. Vær imidlertid varsom, slik at du ikke strammer for hardt. Dersom du ikke har et målebånd tilgjengelig, kan du benytte en hyssingstump eller lignende, for deretter å avlese lengden ved å legge den over en linjal. Vær ekstra nøye når du foretar denne målingen, for å være sikker på at halsbåndet vil bli korrekt tilpasset din hund.

For å unngå unøyaktigheter, ber vi om at du ikke oppgir målene på et av hundens eksisterende halsbånd, men i stedet foretar en måling i henhold til ovenstående beskrivelse.

Dersom du likevel ønsker å måle hundens eksisterende halsbånd, kan du gjøre som følger. Fest båndet i det hullet som til vanlig blir benyttet. Deretter måles omkretsen på innsiden av båndet. Se bildet.

Variabler som ulike spennetyper, (lengde/utforming), samt evt. innvendig polstring gjør at du ikke skal måle utsiden av båndet. Det vil i så fall medføre et mer unøyaktig resultat.

 

HALVSTRUP

I tillegg til å måle hundens halsomkrets, er det nødvendig å foreta en måling rundt den tykkeste delen av hundens hode. Dette for at det skal være mulig å tre halsbåndet på/av hunden. Hodeform og -størrelse vil variere, men som oftest er hunden bredest i området nær ørepartiet. Før målebåndet under haken på hunden, og deretter opp til toppen av hodet, for avlesning.